SPAREXIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämän tietosuojakäytännön tarjoavat Sparex Limited ("Sparex") ja sen tytäryhtiöt ja kumppanit (jotka eritellään liitteen 2 taulukossa) (yhdessä "Sparex" tai "me"), ja se viittaa suurelta osin Sparexin sivustojen tietojen yhdistämiseen ja käsittelyyn (näistä sivustoista on lisätietoja liitteessä 2). Tämän käytännön tekstissä määrittelemättömät suurella kirjoitetut termit on määritelty tämän käytännön lopussa olevassa sanastossa (katso liite 1).

Tämä tietosuojaseloste kertoo, mitä tietoja Sparex kerää sinulta tai mitä tietoja voit antaa meille sekä miten tiedot kerätään ja miten käsittelemme niitä. Varmista, että olet lukenut tämän selosteen ja että ymmärrät, miten sinulta kerätään tietoja. Sparex kehottaa sinua tarkistamaan tämän selosteen säännöllisesti, koska se voi ajoittain muuttua ja päivittyä.

Vierailemalla Sparexin verkkosivustolla hyväksyt tässä selosteessa kuvatut käytännöt.


Sinulta kerätyt tiedot


Sparex voi kerätä ja käsitellä seuraavia sinua koskevia tietoja:


Antamasi tiedot


Voit antaa meille tietoja itsestäsi täyttämällä lomakkeita Sparexin verkkosivustoilla tai ottamalla meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavoin. Tämä sisältää tiedot, jotka annat, jos rekisteröidyt käyttämään Sparexin verkkosivustoja, tilaat palvelumme, haet tuotetta, teet tilauksen Sparexin sivustoilla, osallistut kilpailuun, kampanjaan tai kyselyyn ja kun ilmoitat Sparexin verkkosivustoja koskevasta ongelmasta. The Antamasi tiedot may include your name, address, e-mail address and phone number.

Sinulta kerätyt tiedot


Kunkin Sparexin verkkosivustoilla tekemäsi vierailun osalta sinulta voidaan kerätä automaattisesti seuraavat tiedot:

 • tekniset tiedot, mukaan lukien Internet-protokollan (IP) osoite, jota käytetään tietokoneesi liittämiseen internetiin, kirjautumistiedot, selaintyyppi ja -versio, aikavyöhykeasetukset, selaimen liitännäistyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä ja alusta ja
 • tiedot vierailustasi, mukaan lukien kaikki yhtenäiset resurssin paikantimet (URL), klikkausvirta Sparexin sivustoille, sivustojen kautta ja sivustoilta (mukaan lukien päivämäärä ja kellonaika); tarkastelemasi tai etsimäsi tuotteet; sivun vastausajat, latausvirheet, tietyille sivuille tehtyjen vierailujen pituus, sivun vuorovaikutustiedot (kuten vieritys, napsautukset ja hiiren kursoriaktivoinnit) sekä menetelmät, joita käytetään selattaessa sivulta pois.

Kolmannen osapuolen palvelut


Sparex käyttää myös kolmannen osapuolen ohjelmistotoimittajaa nimeltä MailChimp lähettääkseen mainossähköpostejaan. MailChimp säilyttää henkilötietojasi omilla suojatuilla palvelimillaan (nämä palvelimet saattavat olla sen maan ulkopuolella, jossa alunperin annoit tietosi) ja käyttää niitä vain Sparexin vaatimusten täyttämiseksi.


Miten sinulta kerättyjä tietoja käytetään


Sparex voi käyttää hallussaan olevia tietojasi seuraavilla tavoilla soveltuvien lakien sallimalla tavalla:

Antamiasi tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • täyttämään velvoitteemme, jotka johtuvat kaikista sinun ja meidän välisistä sopimuksistamme, ja tarjota sinulle meiltä pyytämiäsi tietoja, tuotteita ja palveluja;
 • antamaan sinulle tietoja muista tarjoamistamme tuotteista ja palveluista, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, joita olet jo ostanut tai joista olet tiedustellut;
 • ilmoittamaan sinulle palvelumme muutoksista;
 • varmistamaan, että Sparex-sivustojen sisältö esitetään mahdollisimman tehokkaasti sekä sinulle että tietokoneellesi.

Sinusta kerätyt tiedot


Sinusta kerättyjä tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • hallinnoimaan Sparexin verkkosivustoja sekä sisäisiin operaatiotarkoituksiin, mukaan lukien vianmääritys, tietojen analysointi, testaus, tutkimus, tilastointi ja kyselyt;
 • parantamaan Sparexin verkkosivustoja sen varmistamiseksi, että sisältö esitetään mahdollisimman tehokkaasti sekä sinulle että tietokoneellesi;
 • mahdollistamaan osallistumisesi palvelumme vuorovaikutteisiin ominaisuuksiin, kun päätät tehdä niin;
 • pitämään Sparexin verkkosivustot turvassa ja
 • mittaamaan tai ymmärtämään sinulle ja muille tarjotun mainonnan tehokkuutta sen varmistamiseksi, että tarjoamme sinulle vain asiaankuuluvia mainoksia ja mainosviestejä.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste


Käsitellessään Henkilötietojasi tässä ilmoituksessa esitettyjen tarkoitusten yhteydessä Sparex voi olosuhteista riippuen tukeutua johonkin seuraavista lainmukaisista perusteista:

 • Olemme saaneet etukäteen nimenomaisen suostumuksesi tietojen käsittelyyn;
 • Meillä on oikeutettu etu käsittelyyn (mukaan lukien oikeutetut etumme harjoittaa liiketoimintaa, tarjota sinulle tuotteita ja palveluja, kertoa sinulle muista tuotteista tai palveluista, jotka saattavat kiinnostaa sinua, ja ylläpitää tai parantaa tuotteitamme tai palveluitamme), eikä oikeuksiisi, vapauksiisi tai etuihisi liity kohtuutonta riskiä;
 • Käsittely on tarpeen sinun kanssasi tehdyn sopimuksen yhteydessä tai sinun eduksesi;
 • Käsittely on sovellettavien lakien vaatimusten mukaista;
 • Käsittely on tarpeen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai
 • mikä tahansa muu lainmukainen peruste sovellettavien lakien mukaisesti.

Henkilötietojen kansainvälinen siirto


Saatamme käyttää konsernimme jäsenten valvomia tai ylläpitämiä käsittelylaitteita, jotka sijaitsevat muilla lainkäyttöalueilla kuin sillä lainkäyttöalueella, jolla henkilötietosi on alunperin kerätty. Erityisesti sähköpostitiedot, sivuston, sovelluksen tai laitteen sisältö ja ominaisuudet voidaan toimittaa toimivaltasi ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla (mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta Yhdysvalloissa sijaitsevat palvelimet). Henkilötietojasi voidaan siirtää ja käsitellä käyttäen kyseisiä palvelimia tai muita käsittelylaitteita osana sivuston, sovelluksen tai laitteen hallinnointia tai jonkin tässä ilmoituksessa määritetyn käsittelytarkoituksen yhteydessä, mikä riippuu aina sovellettavien lakien säännösten noudattamisesta (esim. täytäntöön panemalla EU:n mallisopimuslausekkeet tarvittaessa). Nämä siirrot ovat tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle tuotteitamme ja palveluitamme tehokkaasti ja tuloksellisesti. Antamalla henkilötietoja Sparexille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti vahvistat, että henkilötietosi voidaan siirtää lainkäyttöalueesi ulkopuolisiin kansainvälisiin paikkoihin. Jos et halua, että henkilötietojasi siirretään muille lainkäyttöalueille, älä anna henkilötietojasi Sparexille äläkä käytä mitään sen sivustoja, sovelluksia tai laitteita.

Lisätietoa AGCO-konsernin tietosuojasta löydät myös yleisestä tietosuojakäytännöstämme..


Tietojen säilyttäminen


Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten yhteydessä. Saatamme myös joutua säilyttämään henkilötietojasi pidempään, esimerkiksi soveltuvien lakien niin edellyttäessä.

Sparex tarjoaa rekisteröidyille mahdollisuuden määritellä heidän elinaikanaan, mitä henkilötietoja koskevia ohjeita noudatetaan heidän kuolemansa jälkeen. Jos rekisteröity kuolee ilman selkeitä ohjeita siitä, miten hänen henkilötietojaan hallitaan, voimme tarvittaessa tehdä yhteistyötä myös lähisukulaisten ja edustajien kanssa kuolleen henkilön henkilötietojen poistamiseksi. Tietyissä olosuhteissa saatamme antaa kuolleiden rekisteröityjen edunsaajille kohtuullisia tietoja Sparexin hallussa olevista, kuollutta henkilöä koskevista tiedoista. Emme anna salasanoja tai muita kirjautumistietoja. Päätöstä vastata kuollutta rekisteröityä koskevaan pyyntöön on tarkasteltava suhteessa velvollisuuteen pitää tiedot suojeltuina, turvassa ja yksityisinä.


Henkilötietojesi suojaaminen


Kaikki meille antamasi tiedot tallennetaan suojatuille palvelimillemme tai kolmannen osapuolen käyttämille suojatuille palvelimille. Jos sinulle on annettu (tai jos olet valinnut) salasanan, jonka avulla voit käyttää tiettyjä verkkosivustomme osia, sinun on pidettävä kyseinen salasana salassa. Älä jaa salasanaasi kenenkään kanssa.

Valitettavasti tiedonsiirto Internetin kautta ei ole täysin turvallista. Vaikka tietojasi suojellaan vankoilla järjestelmillä, Sparex ei voi taata Sparexin sivustoille lähetettyjen tietojesi turvallisuutta; kaikki siirrot tapahtuvat omalla vastuullasi. Kun tiedot on vastaanotettu, käytetään tiukkoja menettelyjä ja turvaominaisuuksia luvattoman käytön estämiseksi.


Sinun oikeutesi


Sinun vastuullasi on varmistaa, että Sparexin hallussa olevat henkilötietosi ovat täydellisiä, tarkkoja ja ajan tasalla. Soveltuvien lakien mukaisesti sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus pyytää pääsyä käsittelemiimme henkilötietoihisi tai niiden kopioihin. Jos haluat lisätietoja pääsystä hallussamme oleviin sinua ja yritystäsi koskeviin tietoihin, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected];
 • oikeus vaatia henkilötietojesi mahdollisten virheiden korjaamista;
 • oikeus vastustaa oikeutetuin perustein henkilötietojesi käsittelyä;
 • oikeus pyytää oikeutetuin perustein Sparexin käsittelemien henkilötietojesi poistamista ja/tai käsittelyn rajoittamista;
 • oikeus siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle soveltuvin osin;
 • jos henkilötietojasi käsitellään suostumuksen perusteella, oikeus peruuttaa suostumus ja
 • oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskevia valituksia Tietosuojaviranomaiselle.

Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Voit käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista käyttämällä alla olevassa yhteystiedot-osiossa annettuja yhteystietoja.


Muutokset Tietosuojaselosteeseemme


Kaikki muutokset, joita voimme tehdä tietosuojaselosteeseemme tulevaisuudessa, julkaistaan tällä sivulla, ja niistä ilmoitetaan sinulle tarvittaessa sähköpostitse. Tarkista säännöllisesti, onko tietosuojaselosteeseemme tehty päivityksiä tai muutoksia. Sivustomme jatkuva käyttö katsotaan tietosuojaselosteemme hyväksymiseksi.


Ota yhteyttä


Tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät kysymykset, kommentit ja pyynnöt ovat tervetulleita, ja ne voi osoittaa osoitteeseen [email protected]


Liite 1


Sanasto

Tässä selosteessa alla olevilla termeillä on seuraavat merkitykset:

 • Sovellettavilla laeilla tarkoitetaan kaikkia lakeja, asetuksia tai määräyksiä, joita sovelletaan vastaaviin AGCOn yhteistyökumppaneihin.
 • Tietosuojaviranomaisella tarkoitetaan riippumatonta viranomaista, jonka oikeudellisena tehtävänä on valvoa Tietosuojalakien noudattamista.
 • Tietosuojalaeilla tarkoitetaan kaikkia sovellettavia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lakeja.
 • "Henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja;

Tunnistettavissa oleva henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti erityisesti tunnistenumeron tai yhden tai useamman hänelle ominaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Prosessoinnilla tai käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa toimintoa tai toimintojen ryhmää, joka kohdistuu henkilötietoihin, riippumatta siitä, tapahtuuko se automaattisin keinoin, mukaan lukien muun muassa kerääminen, kirjaaminen, järjestäminen, tallentaminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kuuleminen, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla muulla tavoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen, estäminen, poistaminen tai hävittäminen.

 

Tytäryhtiön toimipaikka Yrityksen nimi Verkko-osoite
Iso-Britannia Sparex Limited UK gb.sparex.com
Australia Sparex Australia PTY Ltd au.sparex.com
Itävalta Sparex GesmbH (Österreich) at.sparex.com
Belgia Sparex Belgium bvba be-frsparex.com / be-nl.sparex.com
Kanada Sparex Canada Limited ca.sparex.com
Tanska Sparex Danmark, Sparex Limited ApS dk.sparex.com
Vienti Sparex Limited UK export.sparex.com
Ranska Sparex S.A.R.L. fr.sparex.com
Saksa Sparex Handels- und Vertriebs GmbH de.sparex.com
Irlanti Sparex (TA) Limited Ie.sparex.com
Italia Sparex Ges.m.b.H it.sparex.com
Alankomaat Sparex Holland b.v. nl.sparex.com
Uusi-Seelanti Sparex N.Z. Limited nz.sparex.com
Puola Sparex Polska Sp. z o.o. pl.sparex.com
Portugali Sparex Portugal-Importação e Comercio de Peças LDA pt.sparex.com
Espanja Sparex Agrirepuesto, S.L es.sparex.com
Etelä-Afrikka Sparex South Africa za.sparex.com
Yhdysvallat Sparex Inc us.sparex.com